Overskudsgrad

Overskudsgraden (forkortes OG) angiver hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, som danner overskud, når virksomhedens driftsomkostninger er dækket. Hvis fx overskudsgraden er 40 % vil det sige, at 40 % af virksomhedens omsætning, er overskud.

Formel:

Overskudsgrad

 

 

Godt at snakke om:

  • Overskudsgraden påvirker afkastningsgraden på samme måde. Stiger overskudsgraden, påvirkes afkastningsgraden positivt. Falder overskudsgraden, falder afkastningsgraden også.
  • Stiger eller falder OG, og hvor meget?