Likviditetsgrad

Likviditetsgraden viser hvor stor en del virksomhedens omsætningsaktiver udgør af virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser.

En likviditetsgrad skal være minimum 100 %, og gerne op mod 150 %, for at være tilfredsstillende.