Gældsrente

Gældsrenten (forkortet GR) angiver gennemsnittet af den rente, virksomheden betaler af sine gældsforpligtelser.

Formel:

Gældsrenten

 

Godt at snakke om:

  • Stiger eller falder gældsrenten, og hvor meget?
  • Tjener egenkapitalen på at arbejde med gæld?
    • Hvis afkastningsgraden (AG) er større end gældsrenten (GR), tjener EKF på at arbejde med gæld.
    • Hvis afkastningsgraden (AG) er mindre end gældsrenten (GR), taber EKF på at arbejde med gæld.
  • Hvis virksomheden tjener på gælden, bør virksomheden derfor optage mest mulig gæld, og derved få en højere gearing.