Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning (forkortet EKF) hvor meget ejerne har forrentet den investerede kapital (egenkapitalen).

Formel:

Egenkapitalens forrentning

 

Godt at snakke om:

  • Hvad er EKF’s niveau i forhold til markedsrenten (4 %)?
  • Stiger eller falder EKF, og hvor meget?
  • Tjener egenkapitalen på at arbejde med gæld?
    • Hvis afkastningsgraden (AG) er større end gældsrenten (GR), tjener EKF på at arbejde med gæld.
    • Hvis afkastningsgraden (AG) er mindre end gældsrenten (GR), taber EKF på at arbejde med gæld.
  • Hvis virksomheden tjener på gælden, bør virksomheden derfor optage mest mulig gæld, og derved få en højere gearing.