Aktivernes Omsætningshastighed (AOH)

Aktivernes omsætningshastighed (forkortes AOH) viser hvor en stor del af omsætningen, der er skabt på grundlag af virksomhedens investerede kapital (aktiverne).

Formel:

Aktivernes omsætningshastighed

 

Godt at snakke om:

  • AOH påvirker afkastningsgraden på samme måde. Stiger AOH, påvirkes afkastningsgraden positivt. Falder AOH overskudsgraden, falder afkastningsgraden også.
  • Stiger eller falder AOH, og hvor meget?