Andengradsligning

En andengradsligning (også kaldt andengradsfunktion/andengradspolynomium) er karakteriseret ved at x er opløftet i anden potens(x2).

Formler:

Funktionsforskriften: f(x) = ax2+bx+c

Diskriminanten (d): d = b2-4*a*c

Variabler:

 • a: A-variablen påvirker grafens hældning, og fortæller os om den tilhørende parabel er konkav eller konveks.
 • b: B-variablen forskyder grafen langs x-aksen.
 • c: C-variablen angiver grafens skæring med y-aksen.

Nulpunkter:

Et nulpunkt er det punkt hvor grafen rører x-aksen. I en andengradsligning kan der være 0, 1 eller 2 nulpunkter.

Du kan simpelt finde ud af hvor mange nulpunkter, der er i en andengradsligning, ved at teste disse forhold:

 • Hvis diskriminanten (d < 0) er negativ, er der ingen nulpunkter.
  Er der ingen nulpunkter, skærer grafen derfor heller ikke x-aksen, på noget tidspunkt.
 • Hvis deskriminanten (d) er lig 0 (d = 0), er der kun 1 nulpunkt.
  Er der kun 1 nulpunkt, er dette nulpunkt det samme som toppunktet.
 • Hvis deskriminanten (d) er større end 0 (d > 0), er der 2 nulpunkter: n1 og n2.

Monotoniforhold:

Monotoniforholdene fortæller om funktionen er voksende eller aftagende.

 • Hvis a er positiv:
  Funktionen er konkav.
  Funktionen er aftagende fra -uendelig og frem til resultatet af -b/2*a.
  Funktionen er herefter voksende fra resultatet af -b/2*a til uendelig.
 • Hvis a er negativ:
  Funktionen er konveks.
  Funktionen er voksende fra -uendelig og frem til resultatet af -b/2*a.
  Funktionen er herefter aftagende fra resultatet af -b/2*a til uendelig.

Konkav:

Toppunktet er når den går fra at være voksende, til at være aftagende.

Funktionen er konkav, når a er negativ.

Konveks:

Toppunktet er dér, hvor funktion går fra at være aftagende til at være voksende.

Funktion er konveks, når a er positiv.