Sammentrækning

På engelsk er det meget normalt at sammentrække to ord til ét, i nogle tilfælde. Dette er ganske almindeligt i daglig tale, og uformelt skriftsprog, men ikke i formelt sprog.

Her er en liste over sammentrækninger:

It

Sammentrækning Sætning Eksempel
 It’s  It is It’s/it is a beautiful day!
 It’d  It would It would be nice to see it.
 It’ll It will It will be a great day tomorrow!

You

Sammentrækning Sætning Eksempel
You’re You are You’re smartest person.
You’ll You will You’ll feel different tomorrow.
You’d You would You’d want to be
You’ve You have You’ve already had the chance.

They

Sammentrækning Sætning Eksempel
They’re They are They’re cool.
They’ll They will They’ll be in a different position tomorrow.
They’d They would They’d rather fight.
They’ve They have They’ve had the chance once.

There

Sammentrækning Sætning Eksempel
There’s There is There’s no time for this.
There’ll There will There’ll be time to think about it tomorrow.
There’d There would There’d be a better alternative.

That

Sammentrækning Sætning Eksempel
That’s That is That’s a nice shirt!
That’ll That will That’ll happen later.
That’d That would That would be nice, thank you!

Negative sammentrækninger (Negative contractions)

Sammentrækning Sætning Eksempel
aren’t Are not There aren’t any alternatives.
couldn’t Could not They couldn’t be any better.
don’t do not I don’t care.
doesn’t does not He doesn’t care.
shouldn’t should not He shouldn’t be eating it.