Novelleanalyse

Indledning:

 • Intro
  • Titel, forfatter, type
  • Giv et ultrakort resumé

Analyse:

 • Handling
  • Opbygning
  • Foregår handlingen over ét enkelt hovedforløb eller er der biforløb?
  • Kronologisk eller springende?
  • Begrund, find eksempler.
 • Tid
  • Hvor lang tid?
  • Hvilke historisk tid foregår novellen i?
  • Igen: kronologisk eller springende
 • Miljø
  • Hvor foregår handlingen?
  • Hvordan er sted og miljø karakteriseret?
  • Vurderende, kommenterende eller neutralt?
  • Hvordan karakteriseres miljøet?
  • Gennem personerne i novellen eller gennem en skjult fortæller?
  • Overvej hvorfor
 • Personer
  • Roller
  • Hovedpersoner, bipersoner
  • Hvem følger vi gennem novellen?
  • Hvordan er personerne karakteriseret?
  • Hvilke personer står evt. i modsætningsforhold til hinanden?
  • Gruppér personerne, som står i modsætningsforhold til hinanden
  • Beskriv hvorfor. Vil de evt. opnå samme ting, og er derfor hinanden modsætninger?
  • Gennemgår nogen en forandring?
  • Fra hvilken synsvinkel ses personerne?
 • Fortællerstil
  • 1. eller 3. person?
  • Hvis det er 3. person: ved fortælleren mere end personerne?

Fortolkning:

 • Tema
  • Hvilke temaer handler novellen om?
  • Tema vs. novelletitel?
 • Budskab
  • Hvad er budskabet med novellen? Hvad vil forfatteren fortælle den enkelte læser?

Afrunding:

 • Min mening
  • Hvad kom jeg til at tænke på, da jeg læste novellen?
 • Perspektivér
  • Perspektivér novellen med noget i dag
   Ungdommen?
   Danmarks fremtid?

Inddrag evt. berettermodellen