Billedanalyse

Indledning:

 • Præsentation af billedet
  • Titel
  • Kunstner
  • Årstal
  • Perspektiv (frø-, normal- eller fugle-perspektiv)
  • Har perspektivet en holdning?
   F.eks. ville man se kongen fra frøperspektiv, da han er stor og magtfuld.
   Man ville se en slave fra fugle-perspektiv, da han er de modsatte af kongen.

Analyse:

 • Hvad forestiller billedet?
  • Forklar kort, hvad billedet forestiller
  • Hvad foregår der?
 • Komposition
  • Forgrund, mellemgrund, baggrund, venstre/højre, oppe/nede
  • Centralperspektiv
  • Hvad ligger i fokus i billedet?
  • Kontrast
  • Hvilke farverne skinner igennem på billedet?
   • Hvad symboliserer farverne?
    Varme farver: gullige – rødlige.
    Kolde farver: grønlige – blålige.
  • Hvilke elementer særligt oplyst?
   • Hvordan er elementerne på billedet oplyst?
   • Det gode, det onde?
 • Forestilling
  • Personer
   • Udseende
  • Miljø
  • Bevægelse
  • Er nogen ved at gøre noget af betydning?
  • Symboler

Fortolkning:

 • Tema
  • Hvilke temaer handler billedet om?
  • Hænger centralperspektivet sammen med temaet?
  • Billedets titel vs. tema(erne)
 • Budskab
  • Malerens budskab
  • Billedets målgruppe
  • Hvem henvender forfatteren sig til?
   F.eks. vil han gerne fortælle samfundet, at de ikke skal gøre forskel på hvorvidt folk er rige eller fattige.

Afrunding:

 • Min mening
  • Hvad fortæller det mig?
  • Giver det mig nogle idéer?
  • Inspiration
 • Perspektivér
  • Perspektivér billedet med noget i dag
   Ungdommen?
   Danmarks fremtid?