Matematik

Andengradsligning

En andengradsligning (også kaldt andengradsfunktion/andengradspolynomium) er karakteriseret ved at x er opløftet i anden potens(x2). Formler: Funktionsforskriften: f(x) = ax2+bx+c Diskriminanten (d): d = b2-4*a*c Variabler: a: A-variablen påvirker grafens hældning, og fortæller os om den tilhørende parabel er konkav eller konveks.…