Aktantmodellen

Aktantmodellen består af seks “roller”: Subjekt Hvem er “hovedpersonen”? Objekt Hvad ønsker subjektet (“hovedpersonen”) at få fat i/opnå? Dette kunne fx være prinsessen,  lykke o.l. Hjælper Hvem hjælper subjektet (“hovedpersonen”) med at opnå sit mål? Modstander Hvem forsøger at forhindre subjektet (“hovedpersonen”)…

Novelleanalyse

Indledning: Intro Titel, forfatter, type Giv et ultrakort resumé Analyse: Handling Opbygning Foregår handlingen over ét enkelt hovedforløb eller er der biforløb? Kronologisk eller springende? Begrund, find eksempler. Tid Hvor lang tid? Hvilke historisk tid foregår novellen i? Igen: kronologisk…