SWOT-analyse

SWOT-analysen er en analyse som klargører virksomhedens interne og eksterne situation. Den interne situation oplyser om virksomhedens stærke og svage sider, mens den eksterne situation oplyser om de muligheder og trusler, virksomheden står overfor.

“SWOT” er en forkortelse af følgende:

 • Strengths – stærke sider
 • Weaknesses – svage sider
 • Opportunities – muligheder
 • Threats – trusler

Interne situation – internt i virksomheden

Den interne situation (de stærke og svage sider) er områder som virksomheden selv har kontrol over.

Stærke sider

De stærke sider er sider, hvor virksomheden står stærkt. Dette kan bl.a. være:

 • Stor bruttofortjeneste
 • Fuld kontrol over hele værdikæden

Altså forhold internt i virksomheden.

Svage sider

De svage sider er så sider internt i virksomheden, hvor de ikke er stærke, eller er udfordrede. Eksempler kunne være:

 • Manglende erfaring inden for produktion af møbler
 • Ringe eksportberedskab

Eksterne situation – virksomhedens omverden

Den eksterne situation dækker så over den situation, som påvirker virksomheden udefra, men som virksomheden ikke har nogen kontrol over.

Muligheder

Muligheder er forhold, som på sigt kunne bidrage positivt til virksomhedens økonomi.

 • Folks stigende interesse i luksusmøbler
 • Højkonjunktur, som giver folk et større rådighedsbeløb

Trusler

Trusler er her det modsatte forhold af muligheder; nemlig eksterne forhold, som virksomheden ikke har kontrol over, som kan sætte virksomhedens økonomi i farezonen. Eksempler på trusler for en virksomhed kan være:

 • Hård konkurrence
 • Lovgivningen hæver aldersgrænsen for alkohol fra 18 til 21
 • Økonomisk krise

 

Eksempel på SWOT-analyse (med udgangspunkt i en øl-virksomhed):

Interne situation
Stærke sider (Strengths)

 • kendskabsgrad
Svage sider (Weaknesses)

 • Manglende likviditet
Eksterne situation
Muligheder (Opportunities)

 • dsddsds
Trusler (Threats)

 • dssdsds

T