Porters Five Forces

Porter Five Forces er en analysemodel, som blev udviklet af Michael Porter. Denne analysemodel viser de 5 markedskræfter, som spiller en afgørende rolle for hvor attraktivt en given branche er.

Denne model kan altså bruges til analysere branchen hvorpå en virksomhed opererer, eller hvor attraktiv branchen vil være at trænge ind i.

De 5 markedskræfter (5 forces) er som følger:

Porter's Five Forces

Truslen fra nye udbydere:

Hvor stor er truslen for og af nye markedsindtrængere/udbydere? Er det nemt for nyetablerede virksomheder at komme ind på markedet? Der kan være større indtrængningsbarrierer på markeder, hvor produkterne kræver avancerede maskiner og mange medarbejdere at producer. Fx vil det kræve mere at etablere en møbelproducerende virksomhed, kontra en massageklinik, da du skal investere i store maskiner for at producere møbler, mens du blot skal have et lokale og en massør for at starte en massageklinik.

Følgende indtrængningsbarrierer kan have en effekt på hvor stor en trussel af nye indtrængere er:

 • Lovgivningen
 • Kapitalkrav
 • Produktdifferentiering
 • Forventet markedsvækst
 • Stordriftsfordele
 • Patenter
 • Adgang til distributionskanaler

Truslen fra købere:

Jo stærkere en position køberen har i forhold til sælgeren, jo større trussel udgør køberen. Køberen kan fx udgøre en større trussel, hvis der er tale om en kunde, som køber større mængder af virksomheden, og evt. jævnligt. Et godt eksempel på en kunde, der udgør en stor trussel, kan være Dansk Supermarked A/S, der køber store partier af øl fra en ølproducent. Dansk Supermarked ville blot kunne købe øl fra en anden øl-virksomhed, hvis ikke øl-virksomheden vil handle under de vilkår, de forudsætter.

Derimod kan øl-virksomheden komme i problemer, da det er Dansk Supermarked, som har kunderne, som køber øllene, og får de ikke øllene ud i Dansk Supermarkeds varehuse, sælger de derfor heller ingen øl.

Truslen fra udbydere af substituerende produkter:

Næste forhold i Porters Five Forces er truslen fra andre virksomheder, som tilbyder andre produkter som kunne tilfredsstille det samme behov hos kunderne.

Er der derfor andre virksomheder på markedet, som kan udbyde substituerende produkter, kan dette derfor være en trussel for virksomheden:

Eksempel: Et substituerende produkt til et tog, kunne være et fly. Her løser begge services behovet om at komme fra A til B, men flyet kan dog tage kortere tid, og muligvis gøres til samme pris som toget. Derfor kan flyet være et substituerende produkt til toget, og derfor en trussel.

Truslen fra leverandører:

Er virksomheden meget afhængige af deres leverandører? Hvis virksomheden fokuserer på en høj kvalitet, kan de være meget afhængige af deres leverandører, da de derfor ville skulle bruge meget energi på at finde en ny leverandør, som kan levere samme høje kvalitet, hvis deres nuværende leverandør, ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.

Følgende forhold kan have en påvirkning af virksomhedens afhængighed af leverandøren:

 • Der er få leverandører, som tilbyder varen
 • Der er få eller ingen alternativer til det produkt, leverandøren udbyder
 • Produktet er vigtigt for køberen

Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder, i branchen:

Konkurrencesituationen i branchen kan have en høj indflydelse på hvor attraktiv branchen er, at fortsætte og trænge ind i.

Måden man kan analysere konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder i branchen på, er ved at kigge på følgende forhold:

 • Antal konkurrenter
 • Væksten i branchen
 • Hvordan differentierer konkurrenterne sig?
 • Forsøger alle konkurrenterne i branchen at erobre markedsandele fra hinanden?
 • Er der tale om the race to zero?