Omverdensmodellen

Omverdensmodellen er en model til at analysere en virksomheds omverden, altså de interessenter, som er engagerede i virksomheden.

Disse interessenter deles op i nærmiljø og fjernmiljø, hvor nærmiljøet er de interessenter, der har direkte kontakt med virksomheden, som bl.a. kunder, leverandører, konkurrenter o.l. Fjernmiljøet er så de forhold, som kan påvirke virksomheden udefra, som fx lovgivningen, demografien, teknologien, miljø osv.