Born Global-modellen

Born global-modellen er en model, som viser hvilke forhold, virksomheder — der fra etableringen opererer på forskellige markeder — har, og bør have styr på.

“Born global”-virksomheder, er virksomheder som, helt fra etableringen, opererer på forskellige markeder, og ikke har begrænset deres aktiviteter til deres hjemmemarked. Disse virksomheder er også karakteriseret ved, at de, indenfor de første 3 år af deres levetid, henter min. 25 % af deres omsætning fra eksportmarkeder.

For at en virksomhed skal kunne betragtes som en “born global-virksomhed”, skal nogle kriterier være opfyldt:

 • Grundlæggeren
  Grundlæggeren har typisk en international erfaring, har studeret eller arbejdet i udlandet. Ydermere skal selve konceptet og virksomhedens vision være tiltænkt det internationale marked, og ikke blot fokusere på hjemmemarkedet.
 • Organisation
  Dette betyder at virksomheden skal  have internationale kompetencer og erfaringer i form af sprogkundskaber og erfaringer fra udlandet.
  Udover dette, skal ledelsen ligeledes have høje ambitioner og store visioner for virksomheden, som matcher en international virksomhed.
 • Omgivelserne
  Virksomheden udnytter her de muligheder der er, indenfor bl.a. informations-/kommunikationsteknologien, og har evt. en hjemmeside hvorfra kunderne, uanset geografisk placering og på tværs af landegrænserne, kan købe og/eller benytte virksomhedens produkter og serviceydelser.

Born Global-modellen - HHXwiki.dk